ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
ВЕДЛОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРЯЖИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Новости Ведлозерского сельского поселения


Kahtes uvves kois Vieljärves on äijy vigua

Jalloil ruattu. Nenga karjalazet sanotah, konzu mitahto on azuttu kui puuttuu, ylen pahoi. Tämä sanondu ylen hyvin pädöy paistes kahtes uvves kois, kudamat nostettih Vieljärves. Net srojittih Elettäväkse pädemättömis kodilois -muutanduprogramman hantuzis. Fatierat uuzis kodilois annettih ristittyzile, ket elettih vahnois barakois. Ga ei ni nämmä uvvet koit ylen hyvin pätä elettäväkse. Niis on äijy suurdu da pienembiä vigua.

Поиск