ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
ВЕДЛОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРЯЖИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

О поселении: газеты, журналы, телевидение, Интернет


“Nuoren Karjalan” uuzi johtai uuttu ruaduo ruadamas

Vuvves 1993 algajen Petroskois ruadau itämerensuomelazien kanzoin kul’tuurua da kielii kannattai Nuori Karjala -liitto. Täh dieloh nuoret, a enimät heis ollah Petroskoin valdivonyliopiston itämerensuomelazien kielien da kul’tuuran tiedokunnan opastujat, pannah kai omat väit. Mieleh juohtutah äijät liittolazien hyväl tazol pietyt illačut da pruazniekat, nuorien elaijas luajitut videofil’mat da B-studio -sivut kanzallizil kieli ilmah piäzijöis Karjalan Sanomat-, Oma mua-, Vienan Karjala -lehtilöis.

 

Mennyt vuvven kylmykuun keskipuolel “Nuoren Karjalan” pietys kerähmös oli vallittu sen uuzi johtai. Tundiettu livvinkarjalaine, endine Rahvahallizen poliitiekan azieloin valdivonkomitietan ruadai, Natalja Antonova on ottanuhes täh ruadoh. Natalja vie yliopistos opastujes on tulluh “Nuoren Karjalan” liittolazekse, sendäh ruavon tämän tiedäy.

Mainitun kerähmöl šeikuittih liiton tulii ruado. Ollah luajittu kohendukset liiton sertifikuattah, vallittu uuttu rahvastu liiton hallindoh. Tänäpäi sih kuuluu yheksä hengie, enne oli vaiku viizi.

– Tänäpäi nuoris, ket tahtotah yhtyö meijän liittoh, keriämmö pakiteksii. Tahtommo tiediä, mi äijy rahvastu on liitos. Uvvet yhteiskunnallizii liittoloi koskijat zakonatgi tarvitah sidä. Keviäl sit huavuammo pidiä yhtehine kerähmö, sanou jo kaksi kuudu “Nuoren Karjalan” piämiehen virras olii Natalja Antonova.
“Nuoren Karjalan” tulien ruavon piätarkoituksii on avvuttua kanzallizien lehtilöin da žurnualoin tiluamistu da levittämisty Karjalan tazavallas. Tädä ruaduo liittolazet ruvetah luadimah yhtes suomelazien kel. Niilo Helanderin Säätiö Urpo Venton johtol rahoittau tädä projektua. Tänävuon enzikse roitah tilattu mainitut lehtet da žurnualat opastus- da kul’tuurulaitoksile, taidojoukkoloile. Sidä paiči tänävuon liittolazil on pandavu merkile kai ristittyzet, kuduat tahtottas tilata lehtet helpotushindah.

– Vie eräs tärgei ruado on luajittavu uvven 2007 vuvvennu. Petroskoin keskukseh roih avattu tovelline laukku, kus karjalazet, vepsäläzet da suomelazet rahvas suahah ostua kniigoi, lehtilöi da žurnualoil omal muamankielel. Tädä ruaduo myös rubiemmo luadimah yhtes suomelazien kel, kusgi nevvotah da opastetah hyö meidy, kusgi dengoil avvutetah, jatkau paginua Natalja Antonova.

Nämä kaksi mainittuu ruaduo ollah “Nuoren Karjalan” piätarkoituksii. Ga ei unohtettu nuoret ni kul’tuurudielolois. Vuvvennu 2007 on mieles pidiä kaksi etnofolkillaččuu, enzimäine – vuvven enzimäzenny puoliškonnu, toine – jo vuvven lopus. Yhtehine ruado da yhtehizet pivot Karjalan Rahvahan Liiton kel sežo jatkutah ielleh.

Äijän kerdua meigäläzet nuoret ollah itketeltyhes, ku meil Karjalas ei ole omua nygyaigastu pajojoukkuo, kudai pajattas estruadupajoloi, mindäh sendäh kaikis Ven’an suomi-ugroin tazavallois ollah omat pop-joukot da niilöin pajoloi hyvin tietäh da mielihyväl pajatetah nuoret. Sendäh oli piätetty meilgi perustua tämänmoine joukko. Avvuttajuagi täh dieloh löydyi.

– Olemmo jo alganuh tämän ruavon. Olemmo paissuh Rahvahallizien kul’tuuroin keskukses da Kanzallizen teatran ruadajien kel. Hyö uskaldetah andua joukkoh niškoi stuudii, avvuttua löydiä muuzikkusoittimii, iäniohjuaju da säveldäi. Nygöi myö keriämmö pajotekstoi. Tahtozin kiändyö lehten lugijoin puoleh da kyzyö, ku heil ollou nygyaigastu tekstua da hyö voijah lahjuo net meijän tuliele joukole, työndäkkiä meijän liittoh Rahvahallizien kul’tuuroin keskuksen adresile “Nuoren Karjalan” piämiehen Natalja Antonovan nimele (Petroskoi, Leninan lagevo, 2). Sit kaikin yhtes kačommo, mit tekstat pätäh muuzikkah, kehoittau liiton piämies.

Ku tämän puuttunou luadie, se roih vie yksi mahto nuorile käyttiä kieldy. Hyö vie kerran suahah nähtä, ku kieli pädöy kaikkeh. Petroskois jo on olemas nuorien tyttiteatru “Čičiliušku”. Huaveillah čičiliuškulazet, kui olis hyvä tuliel tämän uvven pajojoukon kel yhtes ajelta karjalazii linnoi da kylii myöte, ozuttua kaikile omat nerot da maltot.

Toivotammo “Nuorele Karjalale” da sen uvvele piämiehele Natalja Antonovale lykkyy tulies tärgies ruavos.


Поиск